המרגלים נושאים את אשכול הענבים 
2019 ⋅ ברונזה ⋅ 55x71x12